Statut

Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn" oraz nadania jej statutu.
Plik do pobrania: statut_cuw_uchwala_x.pdf

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn" oraz nadania jej statutu.
Plik do pobrania: statut_cuw_uchwala_xi.pdf

Statut "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn"
Plik do pobrania: statut_cuw.pdf