Kontakt

Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

11-400 Kętrzyn, Pl. M.J. Piłsudskiego 1
tel. 89 752 05 52, 89 752 05 24
e-mail: cuwgm@miastoketrzyn.pl
Dyrektor: Monika Lewandowska

Tabela przesuwa się w prawo

lp.StanowiskoNr pokojuAdres emailNr telefonu
1 Dyrektor 4 cuwgm@miastoketrzyn.pl 89 752 05 54
2 Płace Kultura/UM 5 w.junowicz@miastoketrzyn.pl 89 752 05 58
3 Płace Oświata 5 m.borowko@miastoketrzyn.pl 89 752 05 53
4 Płace Oświata 5 e.nowak@miastoketrzyn.pl 89 752 05 53
5 Kadry 5 j.lastowka@miastoketrzyn.pl 89 752 05 24
6 Główny Księgowy 13 a.koldys@miastoketrzyn.pl 89 752 05 50
7 Z-ca Gł. Księgowego 13 m.dziczek@miastoketrzyn.pl 89 752 05 57
8 Księgowość 14 e.jaswin@miastoketrzyn.pl 89 752 05 38
9 Księgowość 14 i.piorkowska@miastoketrzyn.pl 89 752 05 37
10 Księgowość 14 m.sokolowska@miastoketrzyn.pl 89 752 05 36
11 Księgowość 14 m.wysocka@miastoketrzyn.pl 89 752 05 52
12 Zamówienia publiczne 12 a.lawrywianiec@miastoketrzyn.pl 89 752 05 81
13 Zamówienia publiczne 12 p.stefanska@miastoketrzyn.pl 89 752 05 39