Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Plik do pobrania: regulamin_organizacyjny_cuw_zarzadzenie.pdf

Regulamin Organizacyjny "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn"
Plik do pobrania: regulamin_organizacyjny_cuw.pdf