Regulamin Naboru

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 3 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Plik do pobrania: regulamin_naboru_cuw_zarzadzenie.pdf

Regulamin Naboru "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn"
Plik do pobrania: regulamin_naboru_cuw.pdf