Strona główna

Jednostka została powołana z dniem 1 maja 2019 r. Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie.